top of page
bargoed1_final_edited.jpg

AMDANO

gwneud BARGOD gyfeillgar-dementia

Mae Bargod ar ei ffordd i ddod yn gymuned sy'n gyfeillgar i ddementia ar ôl i ni sicrhau Statws Cydnabod fel cymuned sy'n gweithio i ddod yn gyfeillgar i ddementia gan y Cymdeithas Alzheimer ym mis Mai 2021.

Mae trefi, dinasoedd a phentrefi ledled y wlad bellach yn gweld yr hyn sydd angen iddynt ei wneud i ddod yn gyfeillgar i ddementia, gan gydnabod yr angen i weithredu a newid i gefnogi pobl â dementia yn well.

Mae cymuned sy'n gyfeillgar i ddementia yn ddinas, tref neu bentref lle mae pobl â dementia yn cael eu deall, eu parchu a'u cefnogi. Mewn cymuned sy'n gyfeillgar i ddementia bydd pobl yn ymwybodol o ddementia ac yn ei ddeall, fel y gall pobl â dementia barhau i fyw yn y ffordd y maent eisiau ac yn y gymuned y maent yn ei dewis.

Tra bod pobl â dementia yn wynebu rhwystrau i ymgysylltu â'u cymuned, mae'n bosibl gwneud newidiadau a all wneud eu bywydau o ddydd i ddydd yn llawer gwell a dyna yw bwriad y gwaith hwn.

bottom of page